Hotărăște că lucrurile pot fi făcute și că vor fi făcute și atunci vei găsi o cale.
(Costance Clayton)Renim Promo Consul știe că, într-o piață din ce în ce mai globală și într-o lume care este în fiecare zi mai complexă, capacitatea de a investi și de a procesa informațiile, de a le transforma în cunoștințe și a le difuza în cadrul organizației, sunt provocările pe care managementul trebuie să reușească să le câștige, pentru a se afirma pe piețele naționale și internaționale și să promoveze cu succes ideea de afaceri.

Commodity

commodityLa Renim Promo Consul srl, ca urmare a mai multor manifestări de interes, a dezvoltat o intensă activitate de tranzacționare și a organizat o structură ad-hoc, care își propune să simplifice sarcina celor care se adresează acesteia, pentru a se aproviziona cu materiile prime necesare lor.
Aceeași structură poate fi utilă companiilor italiene și pentru a-și comercializa propriile produse în principal în România, dar și în Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova.

Mediu-energie

agroalimentareLPe lângă tratarea diferitelor etape le producției de UVP din producția agricolă a semințelor, în sectorul instalații din surse regenerabile, dezvoltă multiple soluții personalizate pentru investitori, corporații, întreprinderi individuale sau private, pentru furnizări la cheie a instalațiilor fotovoltaice, instalații pe bază de biomasă, centrale de cogenerare pentru producerea de energie electrică, energie termică și de răcire.

Agricultură

fotovoltaico200Ideea de afacere a acestui sector, este pur și simplu aceea de a da viață unei organizații capabile să culeagă pe deplin oportunitățile pe care sectorul agricol și agro-alimentar este în măsură să-l ofere în România.

Sănătate și Wellness

salutePe lângă realizarea unui centru medical de fizioterapie ultramodern, de înaltă performanță, unic în România datorită calității echipamentelor și a personalului, care răspunde nevoilor și cerințelor sportivilor și a tuturor bolnavilor specifici, țintește să realizeze un Parc Sanitar Multispecializat, care să poată asigura servicii de polidiagnostică și medicină chirurgicală.